Reference

Měšťanská beseda Chrudim - dlažby schody, restaurátorská oprava kamenných částí fasády

Pražský Hrad - Kasárna - renovace dlažeb, výroba a obnova kamenných prvků

Vila Perníkářka, Praha 6 - Schody, dlažby, sokly domu

AMK Opletalova, Praha 1 - Obnova fasády, terasa, balkony, sokly domu

Pražská Plynárenská, Praha - Vstupní portál

Radnice Mnichodo Hradiště - oprava kamenných částí domu, soklů, dodání kamenných prvků

SVJ Odříčkova, Praha 3 - Vstup, schodiště, podesty

Vila Buštěhradská, Praha 6 - Vstup, schodiště, podesty

Modernizace Tam zastávek a kolejiště Vinohradská Praha 3 - Dlažby, obrubníky

ČVUT Horská, Praha - dlažby

Multifunkční dům Jungmannova, Praha 1 - Atrium, dlažby, vjezdy, chodníky, schody

Metro Dejvická - kotvené obklady, dlažby

Metro Staroměstská - kotvené obklady, dlažby

Vila Jíloviště - schody, dlažby, parapety, sokly domu

Metro Jiřího z Poděbrad - obklady a dlažby

Národní Třída, Praha - opravy soklů a dlažeb

Kulturní dům Hrádek u Rokycan - Vstupy, schodiště, podesty
Severočeské muzeum Liberec - renovace schodů a kamenných prvků
Ministerstvo zdravotnictví - obložení výtahu kamenem
Národní muzeum Praha - renovace kamenných prvků
Bytový dům Na Křivce  - Obklady schodů
Radnice Bystřice - Kotvený sokl budovy, parapety, římsy, vstupní portál
Maiselova 4, Praha 1 - Obklady schodiště
Bytový dům Zbraslav - Vstupní portál
Dolní Měcholupy RD - Schodiště, parapety
Beroun náměstí - Interiér v kancelářské budově
Zámek Lenora - Interiér
Plzeň - Výrobní hala Technocrane